Pinguecula

Pinguecula är en inlagring av fettvävnad som utvecklats i ögats bindhinna. Detta ser ut som en gulaktig fläck eller bula på ögonvitan. Pinguecula orsakar oftast inga större besvär än rent kosmetiska. I vissa fall kan sveda, klåda, svullnad eller inflammation uppstå. Dessa symptom lindras då i första hand med ögondroppar eller salva. Ibland ger pinguecula även problem vid kontaktlinsanvändning.

Pinguecula ser ut som en gulaktig fläck eller bula på ögonvitan.

Pinguecula uppkommer vanligen på den sida av ögat som är närmast näsan.

Orsaker till pinguecula

Pinguecula är en inlagring av fettvävnad som kan bildas när vävnaden i bindhinnan förändras. Orsaken till förändringen är inte helt fastställd, men pinguecula drabbar oftare människor som exponerats mycket av solljus. Även vind, damm och andra företeelser som kan irritera ögonen kan öka risken för pinguecula.

Tillståndet drabbar oftast människor som är i medelåldern eller äldre, men kan också uppstå hos yngre personer.

Symptom på pinguecula

Pinguecula är synligt och kan därför vara besvärligt av kosmetiska skäl. Andra symptom på pinguecula är ofta milda, men tillståndet kan ibland orsaka irritation med klåda, sveda och svullnad. Ögat kan också bli rött och inflammerat.

I väldigt sällsynta fall kan pinguecula växa så pass mycket att det påverkar synen. Synen kan påverkas om pinguecula växer in i hornhinnan (då kallat pterygium).

Behandling av pinguecula

Pinguecula behöver vanligtvis inte behandlas. Vid besvärliga symptom kan tillståndet ibland lindras med ögondroppar eller ögonsalva. Behandlingen kan verka smörjande, avsvällande eller antiinflammatorisk, beroende på vilka besvär du har.

Pinguecula kan opereras bort, men risken är stor att det återkommer och då kan orsaka större besvär. Operation bör därför endast vara aktuell om din pinguecula skapar stora problem vid kontaktlinsanvändning, är konstant inflammerad eller skapar obehag.

Att undvika att ögonen blir irriterade är det bästa sättet att förebygga pinguecula. Om du vistas mycket utomhus i solen är det bra om du använder solglasögon för att skydda ögonen.  Solglasögon skyddar inte bara mot solens strålar, utan även mot vind och damm.

Ladda ner PDF om pinguecula

Fråga oss

Skicka e-post till oss

Ring oss

Gällande Ögonlaser/ Linsbyte
Mån - Fre 08:00 - 17:00
08 – 517 588 18

Ögonmottagning i Stockholm
Region Stockholm | Remiss
Mån – Fre 09:00 – 11:00
Mån – Fre 13:00 – 14:00
08 – 517 588 19

Ögonmottagning i Malmö
Region Skåne | Remiss
Mån – Tor 08:00 – 9:00
040 – 620 89 20

Glasögonbutiken i Täby
Mån – Fre 08:00 – 17:00
08 – 792 49 20

Glasögonbutiken i Hagastaden
Mån – Fre 08:00 – 17:00
08-24 40 55

Kontakt till våra kliniker
Kontaktuppgifter till kliniker

Ta reda på mer

Informationsbroschyr
Ladda ner

Se våra priser
Priser

FAQ
Vanliga frågor

Boka en undersökning
Hitta en tid för undersökning