Trifokalt linsbyte är en trygg och effektiv behandling av ålderssynthet

Memira publicerar artikel om linsbyte med trifokala linser, hos tidigare laserbehandlade patienter.

I oktoberutgåvan av en av världens mest erkända tidskrifter för grå starrs- och synkorrigerande kirurgi JCRS (Journal of Cataract & Refractive Surgery®), publicerade Memira en artikel som konkluderade att linsbyte med trifokala linser är en trygg och effektiv behandling av ålderssynthet hos de som tidigare behandlats med ögonlaser.

Memira är en av de största europeiska aktörerna inom synkorrigerande kirurgi, och är bland de mest erfarna i världen inom RLE (linsbyte) och trifokala linser.

Som stor aktör har vi fördelen att kunna analysera och se sammanhang i en stor mängd data, och på så sätt ständigt arbeta med att förbättra resultaten. Vi vet att resultatet efter operationen för individen är det viktigaste för att få nöjda patienter. Detta driver Memira till att jobba för att ständigt förbättra den kliniska kvaliteten för sina kunder, och även till att arbeta för att hela branschen ska få en bättre precision vid behandlingar.

Linsbyte på tidigare laserbehandlade patienter

Beräkning av korrekt linsstyrka på linsimplantat vid gråstarrsoperationer på tidigare laserbehandlade patienter, har länge varit en utmaning i ögonläkarbranschen. På laserbehandlade ögon fungerar inte de avancerade formlerna för beräkning av linsstyrka optimalt. Detta beror bland annat på att förhållandet mellan den främre och bakre delen av hornhinnan ändras vid en laserbehandling. Denna aspekt har begränsat möjligheten till glasögonfrihet efter en gråstarrsoperation för dessa patienter. Eftersom RLE (linsbyte) är samma typ av operation som en gråstarrsoperation, har detta också begränsat precisionen vid trifokalt linsbyte. Flera aktörer inom synkorrigerande kirurgi har därför varit motvilliga till att erbjuda den möjligheten till dessa patienter.

Memira uppnår precision i nivå med orörda ögon

Genom att systematiskt analysera resultaten har Memira gradvis kunnat förbättra precisionen på linsstyrkan hos tidigare laserbehandlade kunder. Noggranna analyser av tillgängliga formler och kalkylatorer för att beräkna linsstyrka i förhållande till det faktiska resultatet, har gett Memira ett verktyg för att uppnå mycket exakta resultat även för tidigare laserbehandlade. Våra resultat visar en nivå i linje med resultaten för ögon som inte tidigare behandlats med laser.

Memira publicerar sin data

Detta arbete är av stort intresse för hela branschen. Memira har gjort statistiska analyser i samarbete med USN (University of South-Eastern Norway). Artikeln, som konkluderar att trifokalt linsbyte är en säker och effektiv behandling av ålderssynthet hos tidigare laserbehandlade patienter, publicerades i oktober 2019 i en av världens mest erkända tidskrifter för grå starrs- och refraktiv kirurgi, JCRS. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31564315

Lär dig mer!

Fyll i dina uppgifter så får du information direkt till din epost. Du får också en länk direkt till våra nedladdningsbara broschyrer. Tack för att du visar intresse för oss!

Jag är

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18

Vanliga frågor och svar