Entropion – Inåtvänt ögonlock

Ett inåtvänt ögonlock är ett tillstånd som kan orsaka rodnad, irritation, ökat tårflöde och i vissa fall även sår på hornhinnan. Tillståndet drabbar i regel äldre människor som en följd av minskad elasticitet i hud och bindväv. Vid svåra besvär kan ett inåtvänt ögonlock opereras för att vändas tillbaka till sin normala position.

Inåtvänt ögonlock

Ett inåtvänt ögonlock, även kallat entropion, innebär att ögonlocket vänt sig inåt och skaver mot ögat. Tillståndet uppstår oftast i det nedre ögonlocket och kan vara mycket besvärligt.

Orsaker till inåtvänt ögonlock

När vi blir äldre minskar elasticiteten i vår hud och bindväv, vilket är den vanligaste orsaken till ett inåtvänt ögonlock. Tillståndet kan också uppkomma efter en skada, upprepade inflammationer eller tidigare operation som orsakat ärrbildning. En del hud- eller slemhinnesjukdomar kan även vara en bakomliggande orsak till tillståndet.

Symptom på inåtvänt ögonlock

Vid ett inåtvänt ögonlock kan ögat bli irriterat och rött med ett ökat tårflöde och en besvärande skavkänsla. Ögonfransarna ligger och skaver mot ögat, vilket kan orsaka små sår på hornhinnan. Detta kan vara mycket smärtsamt och kan även leda till infektioner. Den allvarligaste följden av ett inåtvänt ögonlock är synpåverkan till följd av skador på hornhinnan.

Behandling av inåtvänt ögonlock

Ett inåtvänt ögonlock som orsakar stora besvär kan behandlas med en operation där ögonlocket förkortas och stramas åt för att vändas tillbaka till sin normala position. Det finns olika operationsmetoder och med hjälp av en undersökning kan ögonläkaren bedöma vilken metod som passar bäst i ditt fall.

Operationen genomförs med lokalbedövning och tar mellan 15 och 60 minuter beroende på operationsmetod. Efter operationen brukar symptomen lindras snabbt.

I väntan på en operation, eller vid milda besvär, kan en temporär lösning med hudvänlig tejp vara aktuell. Du stabiliserar då det nedre ögonlocket genom att fästa den ena änden av tejpen under ögonlocksranden och den andra änden mot kinden. Spänningen ska göra att ögonlocket återgår till sin normala position och inte skaver mot ögat.