Ektropion – utåtvänt ögonlock

Ett utåtvänt ögonlock är ett tillstånd som vanligen drabbar äldre människor som en följd av minskad elasticitet i hud och bindväv. Tillståndet kan orsaka symptom som irritation, rodnad, ökat tårflöde och ett onormalt tåravflöde som kan leda till torrhet och i värsta fall skador på hornhinnan. Ett utåtvänt ögonlock kan behandlas med en operation som syftar till att vända tillbaka ögonlocket till sin normala position.

Utåtvänt ögonlock

Ett utåtvänt ögonlock, även kallat ektropion, är ett tillstånd där ögonlocket – oftast det nedre – har vänt sig utåt. Detta medför att tårarna inte kan rinna ut genom tårkanalen som de ska, eftersom nedre avflödespunkten inte ligger i sin normala position mot ögat.

Orsaker till utåtvänt ögonlock

Med åldern minskar elasticiteten i vår hud och bindväv, vilket är den vanligaste orsaken till ett utåtvänt nedre ögonlock. Tillståndet kan även uppstå efter en skada, upprepade inflammationer eller tidigare operation som orsakat ärrbildning. En del hud- och slemhinnesjukdomar kan även vara en bakomliggande orsak till tillståndet.

Symptom på utåtvänt ögonlock

Vid ett utåtvänt ögonlock kan ögat bli irriterat och rött med ett ökat tårflöde. Eftersom tåravflödet inte fungerar normalt kan detta leda till ökad torrhet på ögat, vilket i sin tur kan orsaka skador på hornhinnan och göra den mer mottaglig för sårbildning och infektioner.

Behandling av utåtvänt ögonlock

Ett utåtvänt ögonlock som orsakar stora besvär kan behandlas med en operation där ögonlocket förkortas och stramas åt för att vändas tillbaka till sin normala position. Det finns olika operationsmetoder och med hjälp av en undersökning kan ögonläkaren bedöma vilken metod som passar bäst i ditt fall.

Operationen genomförs med lokalbedövning och tar mellan 15 och 30 minuter beroende på operationsmetod. Efter operationen brukar symptomen lindras snabbt.

Vid milda symptom, eller i väntan på en operation, kan symptomen lindras med smörjande ögondroppar och salva för att hålla ögat fuktigt.

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga just nu

Eller boka via telefon på 08-517 588 18