Dermatochalasis – överskottshud på ögonlocken

Dermatochalasis är, i de flesta fall, ett åldersrelaterat tillstånd då det uppstått överskottshud på ögonlocken till följd av minskad elasticitet i huden. Överskottshuden bidrar till ett tröttare utseende och besvären är vanligen främst kosmetiska, men i vissa fall kan tillståndet även påverka synen. Dermatochalasis kan åtgärdas med ögonlocksplastik för att ge ögonlocken sin ursprungliga form tillbaka.

Dermatocholais

Orsaker till dermatochalasis

När huden åldras blir den tunnare och tappar en del av sin elasticitet och spänst. Eftersom huden på ögonlocken redan från början är förhållandevis tunn kan åldrandet medföra att överskottshud uppstår på ögonlocken.

Symptom på dermatochalasis

Både de övre och nedre ögonlocken kan se påsiga ut om fettvävnaden buktar fram. Dessa förändringar bidrar ofta till ett tröttare utseende och besvären är oftast främst kosmetiska. I vissa fall kan dock överskottshuden på övre ögonlock göra att synen påverkas eftersom ögonlockshuden hänger ned så pass mycket att den skymmer en del av synfältet. Man kan också få huvudvärk om man oftare höjer på ögonbrynen och rynkar pannan för att kunna se bättre.

Behandling av dermatochalasis

Med ögonlocksplastik kan man ta bort överskottshud och eventuellt även överskott av fett, vilket resulterar i att ögonlocken återfår sin ursprungliga form och man ser piggare ut.

Operationen sker under lokalbedövning och man opererar båda ögonen vid samma tillfälle. Ögonlocksoperationen tar cirka 40 minuter.

Fråga oss