Glaskroppsavlossning

Glaskroppsavlossning visar sig oftast som små rörliga fläckar eller prickar i synfältet. Det är en följd av åldrandet och drabbar de flesta människor över 60 år. Tillståndet är oftast helt ofarligt, men det är viktigt att genom en ögonundersökning utesluta andra orsaker till symptomen.

Glaskroppsavlossning innebär att glaskroppen lossnar från sina fästen mot näthinnan.

Glaskroppen är en geléaktig vätska som fyller utrymmet i ögat, mellan linsen och näthinnan. Med åldern börjar glaskroppen att skrumpna, bli mer vattning och kan lossna från sina fästen mot näthinnan. Då uppstår det som kallas glaskroppsavlossning.

Orsaker till glaskroppsavlossning

Även om glaskroppsavlossning låter otäckt, är det alltså en naturlig del av åldrandet. Det drabbar de flesta äldre och många märker inte ens av det. Den naturliga processen börjar ofta i medelåldern, men kan också börja tidigare.

Glaskroppsavlossning är oftast ofarligt, men det är viktigt att göra en ögonundersökning för att säkerställa att besvären inte beror på någon komplikation eller annan ögonsjukdom.

Symptom på glaskroppsavlossning

Symptomen på glaskroppsavlossning kan komma plötsligt och visar sig oftast som rörliga prickar, streck, fläckar eller nät i synfältet. Detta kallas för grumlingar.

Det du ser är förtätningar/proteinklumpar i glaskroppen till följd av den ändrade strukturen. Dessa oregelbundenheter kastar skuggor på näthinnan och ses som rörliga strukturer som kallas floaters (muscae volitantes). Ibland kan du också uppleva ljusblixtar vilket beror på att glaskroppen drar i näthinnan. Ser du ljusblixtar är det viktigt att få undersökt näthinnan snabbt.

Symptomen kan vara besvärliga, men de påverkar inte din synskärpa. Ibland kan vissa detaljer skymmas av grumlingarna. Det kan då hjälpa om du tittar upp och ned ett par gånger, för att få grumlingarna att flytta på sig.

Behandling av glaskroppsavlossning

Om du blir undersökt och får diagnosen glaskroppsavlossning sätts ingen behandling in. Tillståndet är bestående, men de flesta vänjer sig vid grumlingarna. Blixtarna minskar oftast med tiden. I extremfall då skuggorna stör synen väsentligt kan en operation övervägas då hela glaskroppen tas bort eller strukturerna skjuts sönder med laser.

Om grumlingarna eller blixtarna plötsligt skulle öka eller om din syn blir disig, bör du snarast kontakta en ögonläkare. En komplikation till glaskroppsavlossning är att det kan uppstå hål i näthinnan, vilket är viktigt att utesluta. Ögonläkaren undersöker ögat med mikroskop, för att se om det finns några tecken på hål i näthinnan. Om ögonläkaren skulle upptäcka hål i näthinnan måste det behandlas för att förhindra näthinneavlossning. Hålet lagas då med laser på en ögonmottagning.

Se video om glaskroppsavlossning

Ladda ner PDF om glaskroppsavlossning