Synnerven (nervus opticus) – leder synintrycken till hjärnan

Synnerven är den nerv som överför synintrycken från näthinnan till hjärnan. Det är en bunt med nervtrådar som går från vänster och höger öga för att slutligen nå syncentrum i hjärnan. Varje synnerv innehåller cirka en miljon nervfibrer, vilket är utskott (axon) från de icke-ljuskänsliga cellerna i näthinnan (ganglieceller).

Synnerven leder synintrycken till syncentrum i hjärnan.

Synnerven har sina rötter i hjärnan

Synnerven är en av kroppens så kallade kranialnerver, vilket är nerver som har sina rötter i hjärnan eller hjärnstammen. Vi har tolv kranialnerver som alla är numrerade efter var på hjärnan eller hjärnstammen de utgår från. Synnerven räknas som den andra kranialnerven.

Synintryckens resa genom synnerven

Syncellerna i näthinnan tar emot och registrerar ljuset som kommer in i ögat. De omvandlar sedan ljuset till nervimpulser som via synnerven ska skickas till hjärnans syncentrum, lokaliserat i nackloben. Först där tolkas intrycken och bilden av det du ser uppstår. Informationen har dock redan bearbetats på flera sätt på sin väg genom synbanan. Till att börja med har intrycken från över 130 miljoner synceller komprimerats för att få plats i synnervens cirka en miljon nervtrådar. Nervimpulserna färdas ut genom blinda fläcken (papillen) bak i ögat, där synnerven bildas. Vid synnervskorsningen (chiasma opticum) möts de två synnerverna från höger och vänster öga och här sker ett utbyte av cirka hälften av vardera synnervers nervtrådar så att synintryck från båda ögonen samlas. Därefter färdas informationen vidare och bearbetas på olika ställen i synbanan innan den slutligen når syncentrum.

Ingen synnerv – ingen överföring av synintryck

Synnerven är således en oerhört viktig komponent för synen, eftersom dess frånvaro skulle innebära att inga synintryck skulle kunna transporteras till, och tolkas av, hjärnan. Om det uppstår en skada på synnerven kan den inte överföra synintrycken som den ska, och då blir synen försämrad. Ett exempel på en ögonsjukdom som kan skada synnerven är glaukom.

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga just nu

Eller boka via telefon på 08-517 588 18