Glaskroppen - ger ögat form

Glaskroppen (corpus vitreum) är en geléaktig vätska som fyller utrymmet mellan näthinnan och linsen. Den fyller den större delen av ögats inre, och har till uppgift att hålla ögat utspänt och ge det dess form.

Glaskroppen är en geléaktig massa som fyller ögats inre.

Glaskroppen består till största delen av vatten (98-99%),  men även en liten mängd hyaluronsyra, vilket ger den dess trögflytande konsistens, samt fibrer, salter och immunceller. Med åldern ändrar dock glaskroppen karaktär och blir mer vattnig.

Grumlingar i glaskroppen

Glaskroppen ska helst vara helt genomskinlig eftersom ljusstrålarna som kommer in i ögat passerar den på deras väg mot näthinnan. Det är vanligt att det uppstår oklarheter i glaskroppen, som vanligtvis är åldersbetingade förändringar som gör att det kan uppstå partiklar eller stelnade geléklumpar i glaskroppen. Detta ger upphov till så kallat flugseende. Dessa partiklar kommer i vägen för ljusstrålarna och framkallar då skuggor på näthinnan. Detta kan se ut som rörliga prickar, streck eller fläckar i synfältet och kallas för floaters (muscae voliantes).

Många människor upplever dessa glaskroppsgrumlingar, och de uppkommer ibland på grund av ett åldersrelaterat och vanligtvis ofarligt tillstånd som kallas för glaskroppsavlossning. Om grumlingarna kommer snabbt eller plötsligt ökar, kan det dock vara ett tecken på det allvarligare tillståndet näthinneavlossning. Därför är det viktigt att undersöka vad hastigt tilltagande grumlingar beror på.