Risker för Biverkningar eller komplikationer vid linsbyte (RLE) monofokal

Alla kirurgiska ingrepp innebär en viss risk, det är dock sällan vi upplever allvarliga biverkningar eller komplikationer. De flesta komplikationer är dessutom möjliga att efterbehandla om de upptäcks i tid och därför uppmanar vi dig att kontakta oss om det är något du är orolig över efter operationen.

För att minimera risken för infektioner är det mycket viktigt att du noga följer de råd du får före operationen.

Vanliga (≥ 1/100)

  • Kompletterande laseroperation (laser touch up)
  • Glaskroppsgrumlingar
  • Efterstarr (grumling i linskapseln, bakom den konstgjorda linsen)
  • Måttliga smärtor och ögonirritation, ett par veckor

Mindre vanliga (<1/100)

  • Torra ögon
  • Nedsatt synskärpa med bästa korrektion
  • Långvarig svullnad på gula fläcken
  • Näthinneavlossning

Sällsynta (< 1/1000)

  • Bestående synnedsättning pga. svullnad på gula
  • Infektion

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga just nu

Eller boka via telefon på 08-517 588 18