Vilka jobbar på Memira?

Idag har vi ca 50 kliniker och ca 300 anställda och konsulter. Företagskulturen kännetecknas av engagemang, utveckling och omtanke. Det bästa med Memira är att alla medarbetare får vara en del i att skapa en enklare vardag åt alla våra kunder.

Vi talar flera språk
På Memira så talar 100% av våra anställda engelska, 71% talar svenska, 18% talar norska och 11% talar danska. Drygt 5% talar två nordiska språk flytande och ca 4% av våra anställda talar även ytterligare ett främmande språk. Vi ser väldigt positivt på att få fler kollegor av alla etniciteter då flerspråkighet innebär möjligheten att kunna bemöta alla våra kunder – även de som inte talar något av våra nordiska språk. Talar du ett annat spännande språk utöver svenska, norska eller danska? Sök gärna till oss om du hittar en tjänst som passar dig!

Vi tycker att din personlighet är viktigare än din ålder
Vår yngsta anställde är 17 år och vår äldsta anställde är 73 år. Vilken skillnad va? Vi tror inte att det är din ålder som avgör hur duktig du är på ditt jobb utan för oss är det viktigare att hitta personer med rätt inställning och attityd!

Vi tror på blandade arbetsteam
Memira har ca 26% män och 74% kvinnor. Vi ser väldigt positivt på en blandad könsfördelning och uppmuntrar därför människor av alla kön att söka till oss.