Trygg och säker synkorrigerande ögonoperation

Det finns väldigt mycket som går att göra för att skapa patientsäkerhet och minimera riskfaktorer vid synkorrigerande operationer. Memira har som Skandinaviens största aktör och en av de ledande i världen inom ögonlaser och linsbytesoperationer lång erfarenhet och gedigen kompetens vilket krävs för att kunna erbjuda dig en trygg och säker ögonoperation.

Trots noggranna undersökningar före en operation, så är det vid all kirurgisk verksamhet svårt att helt eliminera små avvikelser från förväntat resultat. Ögonkirurgi är inget undantag, men allvarliga avvikelser är ytterst ovanligt. Det är dock helt naturligt att känna extra oro när det är just ögonen som är föremål för kirurgin.

Memiras säkerhetsåtgärder är främst att:

  • Vi säger nej till en av fem. Finner vi något som kan innebära en riskfaktor vid undersökningen kommer vi inte att operera dina ögon. Det är också vanligt att optikern råder dig att avvakta något år, oftast beroende på att ditt synfel behöver stabiliseras.
  • Alla våra läkare har enskilt gjort tusentals ögonoperationer och tillsammans har de gjort över 400 000 operationer. Memira och våra läkare gör mer än hälften av alla synkorrigerande operationer i de skandinaviska länderna. Kirurgi är ett hantverk, så också synkorrigerande operationer och ju fler operationer läkaren gör desto mer ökar skickligheten och därmed blir tryggheten större.
  • Vid linsbyte ger vi dig en femårig garanti för resultatet. Vid ögonlaser kan du välja mellan 5- eller 10 års garanti, eller att avstå från garanti.
  • Den innebär att alla efterföljande kontroller, läkemedel och kompletterande behandling i det fall det skulle behövas ingår i priset. Det pris du ser i våra prislistor är vad det faktiskt kommer att kosta dig. Det är vi ensamma om.
  • Memira har ett avancerat kvalitetssystem med ett flertal anställda som oberoende av den övriga verksamheten har till uppgift att följa upp verksamheten och löpande förbättra våra resultat. Memiras läkare och kvalitetspersonal bjuds årligen in som talare på internationella kongresser.

Allt detta samlat är unikt för Memira och det är också anledningen till att Memira ibland har ett högre pris än andra ögonkliniker.

Hur är det med riskerna då?

De vanligaste biverkningarna efter operation är torra ögon, upplevd sämre kontrast i mörker och halos eller andra effekter kring ljus i mörker. Dessa biverkningar minskar efterhand efter operationen och har vanligtvis helt försvunnit efter ett antal månader, hos ett litet fåtal kan de dock bli bestående.

”Vad är det värsta som kan hända?” är en vanlig fråga vi får. Svaret på den frågan är att få en infektion i ögat efter operationen. Ögat är extra känsligt direkt efteråt och det är mycket viktigt att följa de ordinerade instruktioner du får efter operationen. Infektion drabbar ytterst få om ens någon kund årligen. Den som drabbas måste snabbt få behandling med antibiotika. Ges inte sådan behandling finns risk för bestående synnedsättning.

Finns det missnöjda kunder?

De allra flesta av våra kunder är mycket nöjda med resultatet efter en synkorrigerande operation. Inom all form av kirurgisk verksamhet finns det trots detta alltid en liten risk att någon enstaka kund inte blir helt nöjd. Utöver detta kan det också förekomma att förväntan på resultatet är för högt ställd. Därför försäkrar vi oss alltid vid undersökningen att du förstått vilket resultat just du kan förvänta dig, utifrån individuella förutsättningar såsom exempelvis synfel, ålder och ögats anatomi.

Slutligen – hur ska jag tänka?

Som vi beskrivit har Memira med sin långa erfarenhet och systematiska kvalitetsarbete kommit långt och riskerna är idag mycket små vid synkorrigerande operationer.

Vi kommer genom hela din process ge dig klara och tydliga fakta och råd. Vi skulle aldrig rekommendera dig en behandling om vi bedömer att det finns speciella riskfaktorer för dig.  När du har skaffat dig en samlad bild av vad Memira kan erbjuda dig är det i slutändan bara du själv som kan ställa nyttan och glädjen med att leva livet utan glasögon och linser mot de riskfaktorer som ändå finns. I år tar över 10 000 kunder beslutet att låta Memira genomföra deras synkorrigerande operation. Kundnöjdheten efteråt är överväldigande. Du kan läsa mer om det under ”Våra kunder”, på Trustpilot.se och på Facebook. Så om du tar steget att slippa glasögon och linser är du i gott sällskap. Som de flesta säger: ”Det enda jag ångrar är att jag inte gjorde det tidigare”.

Lär dig mer!

Fyll i dina uppgifter så får du information direkt till din epost. Du får också en länk direkt till våra nedladdningsbara broschyrer. Tack för att du visar intresse för oss!

Jag är

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18

Vanliga frågor och svar