Stabilt synfel – varför är det viktigt inför ögonlaser och linsbyte?

Att behöva leta fram gamla glasögon eller be din optiker om kontaktlinsrecept kanske känns som en överflödig detalj. Men för oss är det högst väsentligt, till och med avgörande, att få ta del av din synhistorik för att kunna rekommendera ögonlaser eller linsbyte.

Är ditt synfel stabilt nog för ögonlaser eller linsbyte

När man gör en synkorrigerande behandling är det viktigt att synfelet är stabilt. Med stabilt menas att synfelet inte har utvecklats något, eller väldigt lite, de senaste åren och därmed kan förväntas att inte utvecklas mer. Om synfelet inte är stabilt vid behandlingstillfället finns risk att det fortsätter att utvecklas och att ytterligare synfel kan uppkomma även efter en behandling.

Synhistorik – minst två år gammal

För att säkerställa att våra patienters synfel är tillräckligt stabila för en synkorrigerande behandling behöver vi ett glasögon- eller kontaktlinsrecept som är minst två år gammalt. Det går också bra att ta med sina glasögon (minst två år gamla) så kan vi mäta av styrkorna på dessa. Vi gör egna mätningar av ditt synfel och jämför med de gamla styrkorna. Om ditt synfel inte förändrats något de senast två åren anses det vara stabilt och en synkorrigerande behandling kan bli aktuell.

Olika kliniker – olika rutiner

En del patienter har stenkoll på sin synhistorik, men många har det inte. Alla kliniker kräver inte att patienter ska uppvisa gamla recept på glasögon eller linser, vilket tyvärr gör att klinikerna inte säkert kan veta om synfelet verkligen är stabilt.

Är mitt synfel stabilt nog?

Är du intresserad av att göra en ögonlaserbehandling eller ett linsbyte hos oss? Ta med ditt gamla glasögonrecept och kom in på en undersökning!

Lär dig mer!

Fyll i dina uppgifter så får du information direkt till din epost. Du får också en länk direkt till våra nedladdningsbara broschyrer. Tack för att du visar intresse för oss!

Jag är

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18

Vanliga frågor och svar