Skillnaden mellan olika ögonlasermetoder

Om du är närsynt och kanske även har astigmatism är ögonlaser ett mycket bra val för synkorrigering. Riskerna är små och det finns metoder som i stort sett är smärtfria och som inte kräver någon sjukfrånvaro. Dessutom kan du spara en hel del pengar om du idag använder kontaktlinser, samtidigt som du slipper allt dagligt pill med linserna. Även om du idag bara använder glasögon, så sparar du ofta så mycket på att slippa köpa glasögon framöver, att det finansierar hela kostnaden för din ögonlaserbehandling.

ögonlasermetoder

Resultatet?

Alla ögon eller synfel är inte lämpliga för ögonlaser. Därför är en noggrann undersökning nödvändig för att undvika onödiga risker. På Memira säger vi  nej till ungefär 20% av alla som vill göra ögonlaser om vi inte anser att resultatet kommer att bli enligt förväntan. Var noga med att ställa frågor till andra kliniker om detta, så att du kan känna dig trygg med ditt val.

Anledningar till att inte göra ögonlaser är till exempel att ditt synfel inte är tillräckligt stabilt, graviditet och amning, ögonsjukdomar eller att dina hornhinnor är för tunna för att klara en operation. I det sistnämnda fallet kan ett linsimplantat vara ett bättre alternativ.

Förutsatt att undersökningen visar att du är lämpad för ögonlaser och din syn är stabil, kan du förvänta dig att du kan se utan glasögon eller linser fram till  45-50 årsåldern, då de flesta  börjar bli ålderssynta. Åldersynthet är möjligt att korrigera genom ett linsbyte för att fortsatt slippa läsglasögon och även eventuella progressiva glasögon och linser.

Endast 1% av de som gjort ögonlaser hos oss på Memira anger att de vid något tillfälle använder glasögon ett år efter behandlingen.

Vilken metod ska man välja?

Det finns inte en metod som är optimal för alla ögon och för alla personers livsstil. Det är därför viktigt att den klinik du väljer har kunskap och erfarenhet av flera metoder, för att du ska få den rekommendation som är bäst för just dig och dina ögon.

Lasermetoder

Memiras optiker i samråd med ögonläkare rekommenderar en metod som passar ditt synfel och dina ögon förutsatt att du tillhör dem som kan korrigera ditt synfel med ögonlaser.  Nedan har vi listat de olika ögonlasermetoder som är tillgängliga på marknaden idag:

  • Trans PRK Vid Trans-PRK används laser för att ta bort hornhinnans yttersta lager. Sedan korrigeras synfelet på ögats främre yta med hjälp av en så kallad excimerlaser. När synfelet har korrigerats, sätts en skyddande kontaktlins på, som skyddar ögat under läkningsprocessen. Själva operationen gör inte ont då ögat är lokalbedövat, men efter Trans-PRK får man räkna med smärta och ljuskänslighet i upp till en vecka och det kan krävas att du behöver stanna hemma från jobbet.
  • No-cut No cut är ett varumärke som innebär samma sak som Trans-PRK.
  • Lasek Vid Lasek luckras det yttre lagret av hornhinnan upp med hjälp av en svag alkohol och lagret förs sedan åt sidan med hjälp av ett instrument. Därefter används excimerlaser för att korrigera synfelet genom att omforma hornhinnan. Liksom vid Trans-PRK är ögat lokalbedövat så att operationen i princip är smärtfri, men efter Lasek får man räkna med smärta samt ljuskänslighet under några dagar upp till en vecka och det kan krävas att du behöver stanna hemma från jobbet. Smärtan lindras med smärtstillande medel som du får med dig hem efter behandlingen. Ljuskänsligheten kan lindras med solglasögon. Lasek passar bra om det vid undersökningen framkommer att hornhinnorna är tunna, eller om du tillhör en yrkesgrupp där metoden är att föredra.
  • Elsa Elsa är ett äldre namn på Lasek.
  • Lasik Lasik är en äldre metod som sällan används idag. Vid Lasik använder läkaren en mekanisk kniv för att göra ett tunt snitt genom knappt en tredjedel av hornhinnans tjocklek. Fliken viks åt sidan och en Excimerlaser används för att korrigera själva synfelet. Därefter viks fliken tillbaka. Ögat är lokalbedövat under operationen och efter operationen kan man snabbt återgå till sitt vanliga liv.
  • FS Lasik FS Lasik är en modernare version av Lasik. Här används en femtosecond (FS) laser istället för den mekaniska kniven för att göra fliken i hornhinnan. Tack vare femtosekundtekniken kan fliken göras tunnare, jämnare och mer individuellt anpassat än vad man kan vid Lasik. När synfelet har korrigerats med excimerlaser viks fliken i hornhinnan tillbaka på plats och fäster snabbt. Man ser direkt efter operationen och de allra flesta kan arbeta som vanligt redan dagen därpå. Metoden innebär minimalt med smärta efter behandlingen och sjukskrivning behövs sällan.
  • Relex Smile Vid Relex Smile används endast en femtosecondlaser. Synfelet korrigeras genom att hornhinnan omformas. Omformningen görs genom att femtosecondlasern, inne i hornhinnan, skapar ett tunt skikt som sedan avlägsnas genom ett litet snitt. Metoden kan endast korrigera närsynthet och astigmatism. Relex Smile är en relativt ny metod  som Memira följer utvecklingen av. Så här långt är FS Lasik resultaten på Memira på en högre nivå än dokumenterade resultat med Relex Smile vilket gör att FS Lasik är den lasermetod som vi primärt rekommenderar.

Lär dig mer!

Fyll i dina uppgifter så får du information direkt till din epost. Du får också en länk direkt till våra nedladdningsbara broschyrer. Tack för att du visar intresse för oss!

Jag är

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18

Vanliga frågor och svar