Ögonoperation utomlands?

utomlands-727x409

Om du har funderat på en ögonlaseroperation eller ett linsbyte så har du såklart även funderat på vad det kommer att kosta. Att göra operationen utomlands kan upplevas billigare men det kan  också bli  väldigt dyrt  och omständigt. Memira reder ut vad som gäller när man opererar sig utomlands.

En ögonlaseroperation på en etablerad och certifierad klinik kan kosta från 29 000 kr upp till 40 000 kr. Om du ska göra ett så kallat linsbyte så ligger priserna mellan 29 000 kr och 65 000 kr. Så nej, det är inte gratis. Men detta ska vägas mot det du kommer att spara resten av ditt liv på linser och glasögon.  Nedan listar vi det vanligaste riskerna med att söka planerad vård och operationer utomlands.

Ökad infektionsrisk

Att söka sig utomlands kan ha sina nackdelar. Som patient är du sårbar eftersom du du kanske befinner dig i en miljö med tropiska sjukdomar och en bakterieflora som vi svenskar inte alls är vana vid.
Då många länder har problem med svårbehandlade antibiotikaresistenta bakterier ökar risken i samband med infektioner eller på grund av bristande hygienrutiner.  Om du opererar dig  I Sverige på en certifierad klinik så  uppfyller de alla krav på säkerhet och att operationen utförs av erfaren och legitimerad personal. Glöm inte bort att det är viktigt att följa upp resultatet efter din operation  med jämna mellanrum. Om du väljer att operera dig utomlands kan det bli svårt att få samma kontinuitet  och det kan bli dyrare att göra de viktiga efterkontroller  eftersom det oftast är långa sträckor att resa.

Svagt patientskydd

Det finns också juridiska frågor : Vad händer om något går fel? Finns det patientförsäkring och vad täcker den? Din reseförsäkring täcker vanligtvis inte kostnader för komplikationer som uppstår efter en operation som du frivilligt har genomgått utomlands. Patientförsäkringen, som ger rätt till ersättning om man skadas inom vården, gäller inte för vård man fått utomlands. Undantaget är om vården ges på landstingets initiativ och bekostnad.

På Memira

Memira arbetar vi  systematiskt med kvalitet och patientsäkerhet. I och med vår storlek har vi resurser och kompetens som mindre klinker saknar. Vi arbetar systematiskt och säger nej till var fjärde kund som vill operera sig – vi chansar aldrig.  Kvalitetssäkring är en central del av kvalitetsarbetet och genomförs av kvalitetsavdelningen, som fungerar som ett oberoende granskningsorgan över alla processer. Alla våra kunder omfattas av våra trygghetsgaranti. Det innebär du som kund har:

  • fria återbesök under 5 år
  • fria kompletterande operationer under 5 års tid
  • jourtelefon för omedelbar hjälp om något känns fel efter operationen och fri mottagning på alla våra 29 kliniker i Sverige

Mia, Johanna och Barbro svarar gärna på dina frågor. Ring oss på 020 -61 62 00 eller maila på kundcenter@memira.se Läs mer om oss på www.memira.se

 

 

Chatta med oss

Chatta med kundservice.

Utanför våra öppettider
Mån – Fre 08:00 – 18:00
chattar du med vår chatbot.

Skicka e-post till oss

Ring oss

Kundservice
Mån – Fre 08:00 – 18:00
020-61 62 00

Ögonsjukvård i Stockholm
Mån – Fre 08:00 – 12:00
020-80 20 40

Optiker/Ortoptist i Stockholm
Mån – Fre 09:00 – 18:00
08-24 40 44

Ta reda på mer

Informationsbroschyr
Ladda ner

Se våra priser
Priser ögonlaser
Priser linsbyte

Se våra tider
Till bokningen