Memiras blogg

Lars ”Lasse” Madsen

Lars ”Lasse” Madsen Mitt arbete som stenhuggare är mycket dammigt. Och i längden blev det dyrt att behöva skaffa nya glasögonglas. Men kontaktlinser fungerade inte…
Läs mer