Allergi (allergisk konjunktivit)

Allergisk konjunktivit är en slags ögoninflammation som kan uppstå när dina ögon kommit i kontakt med allergener. Dessa allergener kan bland andra vara pollen, pälsdjurskvalster eller damm. Vid allergisk konjunktivit blir ögonen röda, kliar mycket och kan rinna. Det är ett besvärligt men ofarligt tillstånd, som kan lindras med ögondroppar och tabletter.

Konjunktivit är en inflammation i ögats bindhinna som gör ögat rött och irriterat.

Allergener kan framkalla reaktioner i ögats bindhinna och göra att den blir inflammerad. Detta kallas för allergisk konjunktivit eller allergisk bindhinneinflammation. Det är ett ofarligt tillstånd, som inte orsakar några bestående skador på ögat eller av synen. Dock kan en pågående bindhinneinflammation vara mycket besvärande.

Orsaker till allergisk konjunktivit

Det som händer vid allergisk konjunktivit är att ögat reagerar mot ett ämne som kroppen upplever som ett hot. För att skydda sig börjar kroppen utsöndra ett starkt ämne som triggar immunförsvaret som försvarar kroppen.  Ämnet kallas för histaminer, och är det som orsakar symptomen vid en allergisk bindhinneinflammation. Denna allergiska reaktion är en överkänslighet som även kan uppstå hos personer utan tidigare känd allergi.

Vanliga allergener som ögat kan reagera mot är pollen eller pälsdjurskvalster, men en reaktion kan även uppstå vid kontakt med mögelsporer, damm eller kemiska ämnen.

Symptom på allergisk konjunktivit

Allergisk konjunktivit gör bindhinnan röd och svullen. Ögonen kan rinna, svida och klia mycket. Just klådan är det symptom som är mer karakteristiskt vid en allergisk konjunktivit än vid en ögoninflammation framkallad av andra orsaker.

Ljuskänslighet är också ett symptom som kan förekomma vid allergisk konjunktivit.

Behandling av allergisk konjunktivit

Symptomen kan ofta lindras med allergidämpande ögondroppar eller tabletter, så kallade antihistaminer. Pollenallergi behöver bara eventuell behandling under säsong. Reaktioner mot pälsdjurskvalster, damm och mögelsporer kan uppstå när som helst på året, men det är inte alltid de kräver behandling.

Att undvika kontakt med de ämnen som du är överkänslig mot är det bästa sättet att förebygga allergisk konjunktivit.

Ladda ner PDF om allergisk konjunktivit

Fråga oss