Vårdval Stockholm

Memira Ögonklinik vid Globen arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Det innebär att du som patient, genom vårdval Stockholm, kan välja oss som vårdgivare.

Uppdraget innefattar:

  • Ögonmottagning (diagnostik och behandling av alla vanligt förekommande ögonsjukdomar och besvär)
  • Ögonbottenfotografering för diabetiker

Hur väljer jag Memira som vårdgivare?

Vi tar emot patienter med eller utan remiss. Du kan antingen be din optiker, vårdcentral eller ögonläkare skicka en remiss till oss, göra en egen vårdbegäran, eller kontakta oss direkt på 020-80 20 40.

Blankett för egenremiss (PDF)
Fyll i blanketten, skriv ut och signera. Posta sedan egenremissen till adressen angiven på blanketten.

Patientavgift

Patientavgiften för besök och behandlingar inom landstingsavtalet är enligt landstingets taxa:

  • Specialistläkarbesök: 350 kronor.
  • Specialistläkarbesök med remiss från läkare på vårdcentral/husläkarmottagning: 150 kr.

Högkostnadskort gäller.

För patienter folkbokförda i andra landsting

Den nya patientlagen som infördes den 1 januari 2015 gör det möjligt för patienter att söka vård i andra landsting än där man är folkbokförd. Syftet med lagen är att stärka patientens valmöjligheter och inflytande över sin egen vård. Du som är folkbokförd i ett annat landsting än Stockholms läns, kan alltså också boka tid på vår ögonmottagning eller få din gråstarrsoperation utförd av oss.

Vårdgaranti och Patientnämnden

Vårdgarantin innebär att du som patient ska få kontakt med vården samt nödvändig behandling inom en viss tidsram. I Stockholms län är tidsgränsen för besök hos specialist högst 30 dagar efter beslutet om remiss.

Om du har frågor eller problem som rör den offentligt finansierade vården kan du kontakta landstingets Patientnämnd.

Mer info om vårdgaranti och Patientnämnden på 1177 >>