Dr Nikolaos Kabolis

  • Legitimerad läkare, specialist inom ögonsjukdomar
  • Inriktad på gråstarrskirurgi, synfelbehandlingar och hornhinnesjukdomar
  • Utför över 1000 gråstarrsoperationer per år enligt Svenska Kataraktregistret
  • Frekvent föreläsare för såväl ögonläkare som optiker

Arbetslivserfarenhet

Dr Nikolaos Kabolis har jobbat inom både offentlig och privat ögonsjukvård, främst som ögonkirurg. 2002 blev han legitimerad läkare och är sedan 2004 är han verksam inom ögonsjukvård. 2010 anställdes han som ögonspecialist på Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala och vidaresubspecialiserades inom såväl kataraktkirurgi (gråstarrskirurgi) och hornhinnekirurgi. 2012  fick Dr. Kabolis ansvaret för hornhinnetransplantationsverksamheten, parallellt med frekvent arbete som gråstarrskirurg, med bland annat de mest avancerade fallen. 2015 blev han överläkare på Akademiska Universitetssjukhuset och därefter har han arbetat parallellt inom privata sektorn på ögonkliniker i Stockholm, med gråstarrs-, refraktiv- och laserkirurgi.

Utbildning

Dr Nikolaos Kabolis är utbildad på läkarprogrammet vid Nationella Universitet i Aten och blev klar 2002. Påbörjade sin specialisttjänstgöring i Grekland 2004 och fortsatte i Sverige på Mälarsjukuset i Eskilstuna och på Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala. Erhöll specialistbevis 2010 efter slutförd examination.

Föreningar och medlemskap

  • Medlem av Svensk ögonläkarförening.
  • Medlem av Corneaklubben (nordiska föreningen för hornhinnekirurger) 2011-2017.