Dr Jonathan Strauch

  • Legitimerad läkare, specialist inom ögonsjukdomar
  • Godkänd i Norge, Sverige och Spanien
  • Specialistkompetens inom refraktiv kirurg
  • Över 15 000 utförda ögonoperationer

Arbetslivserfarenhet

Dr. Jonathan Strauch börade arbeta som ögonkirurg hos Memira 2019. Dr. Strauch är född i USA men har bott i Skandinavien sedan tidigt 80-tal. Han har tidigare arbetat som överläkare på ögonavdelningen på Visby lasarett, Huddinge Sjukhus, Nyköping och Gävle där han utförde grå starroperationer , grön starrbehandlingar och ögonplastikoperationer. Dessutom har han gjort laseroperationer för att behandla grön starr. Sedan 2004 har han utfört refraktiv- och kataraktkirurgi hos privata aktörer i Sverige och Norge.

Utbildning

Före Dr. Jonathan Strauch kom till Sverige genomgick han universitetsutbildning i filmproduktion vid New York University. Hans läkarutbildning gjordes på Karolinska Institutet i Stockholm, där han tog examen 1988. Hans intresse för syn och ögonkirurgi ledde till arbete inom ögonhälsovården i Region Stockholm. 1992 specialistutbildades han i Trollhättan.  Han tog Sveriges Ögonläkarförenings examen 1988

Föreningar och medlemskap

  • Den Norske Legeforening
  • Norsk Oftalmologisk Forening
  • European Society of Cataract and Refractive Surgeons
  • American Academy of Ophthalmology
  • International Society of Refractive Surgery