Hur tryggt är det att operera ögonen utomlands?

Att göra operationen utomlands kan inledningsvis upplevas billigare, men det kan också bli väldigt dyrt och omständligt för dig. Du måste vara beredd att resa tillbaka till kliniken för återbesök och om du behöver någon kompletterande behandling. Igen i Sverige vill eller kan hjälpa dig efter ögonslaser utomlands.

Det är viktigt att man noga tänker igenom sitt val av vem som ska för göra den synkorrigerande operationen. Det gäller oavsett om man väljer att göra det här i landet eller utomlands. Som patient är du sårbar eftersom du du kanske befinner dig i en miljö med tropiska sjukdomar och en bakterieflora som vi svenskar inte alls är vana vid. Det är också svårare att försäkra sig om klinikens kompetens och rykte i ett annat land. Patientförsäkringen, som ger rätt till ersättning om man skadas inom vården, gäller endast om du gjort din operation i Sverige.

Var den här sidan till hjälp?

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18