Hur mycket forskning och utveckling sker inom synkorrigerande kirurgi?

Ögonlaser av synfel är ingen nyhet. Ända sedan 1990 har ögonlaseroperationer gjorts i Norden. Globalt har över 40 miljoner ögonlaseroperationer genomförts (källa: Market Scope). Sedan starten på 90-talet har tekniken och metoderna gradvis förbättras och riskerna har därigenom blivit mindre.

När det gäller linsbyte är det samma typ av operation som görs vid grå starr. Det utförs årligen 20 miljoner sådana operationer och det är den vanligaste operationen i världen, alla kategorier. Det läggs därför hela tiden stora resurser på att utveckla och förenkla dessa högvolymoperationer. Memira ställer höga krav på vår egen kvalitetssäkring för att säkerställa att vi håller en kvalitet i världsklass när det gäller resultat och säkerhet. Vi bidrar även genom rapporter och föreläsningar till att bredda kunskapen inom synkorrigernade operationer

Var den här sidan till hjälp?

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18