Slipp ålderssynthet
gör ett linsbyte!

Undersök om du kan bli lins- och glasögonfri!

Är du 50+? Slipp läsglasögon eller progressiva glasögon genom ett linsbyte. Vi kan hjälpa dig oavsett din ålder och vilka synfel du har. De synfel som korrigerats kommer inte tillbaka. Inför operationen gör vi en mycket noggrann undersökning för att eliminera riskfaktorer. Allt för att du ska kunna återfå din synskärpa på ett tryggt sätt.

Tryggt och säkert
Att våra patienter ska vara – och känna sig – trygga hos oss har alltid högsta prioritet.
 • För en trygg patientupplevelse ser vi alltid till att klinikerna har en lugn atmosfär med endast ett fåtal människor vistandes.
 • Säkerheten på kliniken och kring operationerna säkerställs med ett omfattande och kontinuerligt kvalitetsarbete med strikta riktlinjer och rutiner.
 • Vi behandlar friska ögon på friska människor, och tar därmed aldrig några onödiga risker.

Efter din operation:
- Direkt efteråt får du antibiotikadroppar med dig hem för eftervård.
- Vi finns alltid tillgängliga för dig via vår jourtelefon.
- Genom ett flertal efterkontroller följer vi att din syn uppnår önskvärt resultat.
- Du omfattas av vår 5-åriga Trygghetsgaranti, som bland annat innebär fria kontroller och kompletterande behandling vid behov.

Vi är pionjärer inom synkorrigerande kirurgi, med över 20 års erfarenhet och över 150 000 synkorrigerande operationer bakom oss. Trots detta arbetar vi med ett försiktigt förhållningssätt och säger hellre nej en gång för mycket än en gång för lite.

Tina Thörner, kartläsare.

”När jag tänker tillbaka på hur fundersam jag var innan jag till slut beslutade mig för att göra det här så kan jag säga att jag, med den erfarenhet jag har idag, bara skulle ha tänkt på det i tre sekunder.”

Fler kundberättelser

Så här går det till:

1. Undersökning

På undersökningen får du veta om du kan operera ditt synfel och vilken operationsmetod som är lämpligast för dig.

Första steget är att boka en undersökning där vi tar reda på om det är möjligt för dig att göra ögonlaser eller linsbyte.

Memiras vidareutbildade optiker genomför under en timme en omsorgsfull undersökning, berättar om vad du kan förvänta dig av ögonlaser samt svarar på dina frågor.

Om du tillhör de c:a 80% som kan göra ögonlaser el linsbyte, bokar optikern in en preliminär tid för operation.

2. Operationen

Memira använder flera olika tekniker som kräver olika typer av utrustning och tillvägagångssätt. Den mest lämpliga operationsmetoden för dina ögon beror på dina synbehov.

På operationsdagen träffar du först läkaren som gör en egen, oberoende undersökning av dina ögon. Därefter genomförs själva ögonlaserbehandlingen. Det tar c:a 30 minuter. Du får sedan vila i vårt vilrum och därefter gå hem.

Memira använder flera olika tekniker som kräver olika typer av utrustning och tillvägagångssätt. Den mest lämpliga operationsmetoden för dina ögon beror på dina synbehov. Våra konkurrenter har ofta bara en typ av utrustning som de använder på alla kunder, oavsett ögats beskaffenhet.

Det finns också tekniker på marknaden som Memira inte använder. Det beror i så fall på att vår kvalitetsavdelning bedömt att de inte är tillräckligt bra, att det inte finns tillförlitliga resultat och utvärderingar eller att de inte tillför något jämfört med de tekniker vi redan använder.

3. Kontroller och uppföljning

De allra flesta ser bra redan samma kväll och kan gå till jobbet dagen efter ögonlaser.

Du får med dig ögondroppar hem som ska användas under läkningen och du får speciella instruktioner för den första tiden. Du kallas också till flera kontroller.

I sällsynta fall behövs en kompletterande behandling för att uppnå önskat resultat. Allt detta ingår i priset för ögonlaser eller linsbyte.

4. Vad kostar det?

Ögonlaser kostar från 399 kronor per månad eller 29900 kronor om du betalar allt på en gång.

Ögonlaser kostar 399 kronor per månad eller från 29900 kronor om du betalar allt på en gång. Linsbyte kostar 599 kronor per månad eller 64900 kronor vid direkt betalning. Priset är för båda ögonen och inkluderar alla läkemedel och kontroller som behövs.

Dessutom ingår vår unika 5-åriga trygghetsgaranti.

Lär dig mer

 • Våra ögonoperationer
 • Vilken metod passar dig
 • Memiras kundnöjdhet
 • Vanligt förekommande frågor

Ladda ner din broschyr nu!

Jag är
Trygghetsgaranti
Vår unika trygghetsgaranti innebär:
 • Fria kontroller under 5 års tid
 • Fria kompletterande behandlingar vid behov under 5 års tid
 • Jourtelefon för omedelbar hjälp efter din ögonlaser eller linsbyte
 • Fri mottagning på alla våra 40 kliniker i Skandinavien

Vår unika dedikerade kvalitetsavdelning säkrar alla våra kliniska processer. Målet är högsta möjliga resultat på din ögonoperation.

Kvalitetssäkring är en central del av kvalitetsarbetet och genomförs av kvalitetsavdelningen, som fungerar som ett oberoende granskningsorgan över alla processer.

Kliniska resultat utvärderas löpande på såväl metod som kirurg och optiker. Dessutom genomför vi kundnöjdhetsundersökningar på alla opererade och förundersökta kunder. Resultaten från undersökningarna sammanställs och analyseras för att säkerställa att det kliniska resultatet motsvarar kundernas förväntningar. Ytterligare en del i kvalitetssäkringsarbetet är att säkerställa att alla medarbetare får korrekt klinisk utbildning. Kvalitetsavdelningen ansvarar för innehållet i alla kliniska utbildningar, både när det gäller introduktion- och vidareutbildning. Detta är kärnan i vårt kvalitetsarbete.

Vårt kvalitetsarbete ska bidra till att vi har nöjda kunder. Alla kunder får därför möjlighet att i en kundnöjdhetsundersökning kommentera sin upplevelse hos oss. Kunder som väljer att operera sig får möjlighet att ge oss feedback både 3- och 12-månader efter sin operation, de som inte opererar sig hos oss får samma möjlighet 3-månader efter sin förundersökning.

*Vid undersökning på uppdrag av Regionen (ögonläkare och ortoptister) utgår vanlig patientavgift på 350 kr.