Specialiserad ögonsjukvård

Vi är experter på ögon. När det kommer till dina ögon vill du träffa någon som du kan lita på till 100 procent. Någon som gör rätt bedömning av vilken behandling som är bäst för just dig och dina ögon. Och att den som ska utföra en eventuell operation har lång erfarenhet. På Memira jobbar vi bara med ögon, vi erbjuder ingen annan vård.

Ögonmottagning

Förutom att vi tillhandahåller synkorrigerande operationer, är vi på Memira Eyecenter i Stockholm och Täby också vårdgivare inom specialiserad ögonsjukvård. Vi har tre ögonmottagningar där vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Genom vårdval Stockholm kan du som patient välja oss som vårdgivare om du får besvär med ögonen eller misstänker ögonsjukdom.

Pa uppdrag av_svart.png

Patientavgiften för besök och behandlingar inom uppdraget är enligt regionens taxa; 350 kr för specialistläkarbesök, och 150 kr om du kommer via remiss från läkare på vårdcentral/husläkarmottagning. Självklart gäller även högkostnadsskyddet.

Ögonmottagningar för ögonsjukvård

Läkarhjälp vid olika sjukdomstillstånd som rör ögat.