Just nu – Undersökning från 99kr – Boka en tid nu!

Så går undersökningen till

När du kommer till Memira tar vår klinikpersonal emot dig och visar dig till rätta.
Vi mäter ditt synfel och kontrollerar att din syn är stabil.
Vi kartlägger också hornhinnans kurvatur och struktur (topografi), samt tjocklek för att kunna rekommendera den operationsmetod som passar bäst för dig. Ögats tryck mäts och hornhinnan undersöks med mikroskop.
Om du kan opereras och önskar göra det bokar vi in en tid. Vår klinkansvarige skickar med viktig information inför operationen som du ska läsa noggrant och signera.

På din undersökning tar våra specialutbildade optiker reda på om vi kan operera ditt synfel och vilken operationsmetod som är lämpligast för dig. Vi mäter ditt synfel och kontrollerar att din syn är stabil. Vi kartlägger också hornhinnans kurvatur och struktur (topografi), samt tjocklek för att kunna rekommendera den operationsmetod som passar bäst för dig. Ögats tryck mäts och hornhinnan undersöks med mikroskop. Utifrån samtal med din optiker kartlägger vi dina synbehov och förväntningar inför eventuell operation.

Om du använder linser bör du ca fem dagar innan undersökningen gå över till glasögon. Har du inga glasögon, ordnar vi ett par som du får låna. I samband med undersökningen får du all information du behöver för att bestämma om du vill göra en operation. Du behöver alltså inte ha bestämt dig för en operation innan du kommer på undersökningen.

Vem gör undersökningen på Memira?

Vid den första undersökningen får du träffa en specialutbildad optiker. Det är han eller hon som först bedömer om du kan göra en operation och i så fall vilken metod som passar dig och ditt synfel bäst. Efter det träffar du läkaren som gör en egen, oberoende undersökning. Optikern har specialistkunskaper om synen och läkaren om ögat. Vi opererar bara om både optikern som läkaren gör bedömningen att en operation kan göras utan onödiga risker. Detta ger dig större trygghet än vad du får hos vissa andra kliniker, som endast har en läkare som undersöker dig före din operation.

För dig som bor i Stockholm är det möjligt att boka Memiraundersökningen i vissa Synsambutiker.
Läs mer om det här.