Gråstarroperation Landsting

Gråstarrsoperation via ditt landsting

Katarakt (grå starr) är en ögonsjukdom som leder till försämrad syn eftersom ögats naturliga lins blivit grumlig. Tillståndet går att behandla med en operation då den grumliga linsen tas bort och ersätts med en konstgjord, klar lins. På vår ögonmottagning i Globen, Stockholm arbetar vi på uppdrag av Region Stockholm och tar emot patienter för bland annat gråstarrsoperationer.

Vi har för det mesta korta väntetider och kan oftast ta emot patienter redan inom ett par veckor. Eftersom Stockholm har fritt vårdval är det du som patient som bestämmer var du vill vända dig för vård. Du kan antingen kontakta ögonmottagningen i Globen direkt för en bedömning, eller så kan du be din optiker eller allmänläkare remittera dig till Memira.

4. Bekraftelse
Jag vill
Använder du linser?
Jag är

Medfinansiering – uppgradera linsen vid din gråstarrsoperation

Om du ska opereras för grå starr har du möjligheten att göra en uppgradering och välja en mer avancerad lins. En speciallins som, förutom att bota din grå starr, också korrigerar synfel som ålderssynthet och/eller astigmatism. Merkostnaden för speciallinsen bekostar du själv med så kallad medfinansiering, eller co-payment.

Skillnaden mellan standardlins och speciallins

Vid en vanlig gråstarrsoperation tas den grumliga linsen ut och ersätts med en klar lins som botar din grå starr och korrigerar antingen närsynthet eller översynthet. Behovet av glasögon kvarstår dock vanligtvis efter operationen. Operationen med standardlins bekostas alltid av landstinget.

För att reducera behovet av glasögon och på så sätt öka din livskvalitet kan du välja en mer avancerad lins vid din gråstarrsoperation. Linsen du väljer kan vara speciellt anpassad för att korrigera astigmatism och den kan även ha flera styrkor för god syn på både nära och långt avstånd. Landstinget betalar då för standardoperationen och du betalar mellanskillnaden för uppgradering till speciallins.

Vilka speciallinser finns det?

  • Monofokal torisk lins: En lins som är speciellt anpassad för att korrigera astigmatism (brytningsfel) och gör att du ser bra på långt håll. Du kommer dock behöva läsglasögon för att se bra på nära håll.
  • Multifokal lins: En lins med flera styrkor som korrigerar synen så att du ser bra på både långt och nära håll.
  • Multifokal torisk lins: En lins med flera styrkor som även är speciellt anpassad för att korrigera astigmatism och gör att du ser bra på både långt och nära håll.

Katarakt (grå starr)
Gråstarrsoperation via ditt landsting

Mottagning
för
Barn

Mottagning
vid
Trötta ögon

Mottagning
för
Samsynsproblem

Mottagning
för ögonsjukdomar och ögonbesvär