Kundcenter

Bruttolöneavdrag på
synkorrigerande operation
är en fantastisk löneförmån!

Den anställde kan spara upp till 33.500 kronor utan att det kostar företaget något mer än viss administration.

Bruttolöneavdraget är kostnadsneutralt för arbetsgivaren och du bestämmer vilka av dina anställda som får ta del av det. Efter den anställdes operation fakturerar Memira arbetsgivaren och ni gör ett kostnadsneutralt bruttolöneavdrag uppdelat på tre till sex månader från den anställdes lön. Kostnaden som faktureras från Memira blir en icke avdragsgill kostnad i bolaget och arbetsgivareavgiften sänks motsvarande det belopp som är föremål för bruttolöneavdraget. Våra ögonoperationer är momsbefriade hälso- och sjukvårdstjänster

Memira på besök

Vi kommer gärna till din arbetsplats och genomför synundersökningar på plats.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Skatteverkets information om bruttolöneavdrag 

Memiras faktureringsunderlag (ska lämnas till Memira före operation)