För bokning av undersökningar vid event.

4.

På Norrlandsgatan utör vi inte undersökningar inför Laser eller Linsbyte. Sök tid på annan klinik.

Använder du linser?
Jag är