Kundcenter

Bruttolöneavdrag
för egna företagare

Om du bedriver din verksamhet som aktiebolag
kan du låta företaget betala din synkorrigerande operation
utan skattekonsekvens för dig personligen.

Det finns inget krav från Skatteverket att privat finansierad vård som bekostats av ett aktiebolag måste föras vidare till den som fått förmånen via bruttolöneavdrag. För företaget blir kostnaden för operationen en icke avdragsgill kostnad. Privat vård som synkorrigerande operationer är inte momspliktigt.

Det är också möjligt att bekosta synkorrigerande operation för vem som helst som har uppdrag eller är anställd i aktiebolaget, t.ex. som en bonus eller om verksamheten har nytta av att de anställde inte behöver använda glasögon.

Skatteverkets information om bruttolöneavdrag 

Memiras faktureringsunderlag (ska lämnas till Memira före operation)