Kundcenter

Företagare -
låt ditt bolag betala din operation!

Om du bedriver din verksamhet som aktiebolag
kan du låta företaget betala din synkorrigerande operation
utan skattekonsekvens för dig personligen.

Sista chansen att få ögonlaser eller linsbyte betalt av ditt företag? Lagförslag om att ta bort skattefriheten 1 juli 2018.

Eftersom ögonoperationer är en privat utförd hälso- och sjukvårdstjänst kan ditt aktiebolag ta hela kostnaden för en operation för dig, förutsatt att du tar ut lön i bolaget. Detta utan att det uppstår förmånsskatt, sociala avgifter eller a-skatt för dig. Vi fakturerar bolaget direkt och kostnaden blir en icke avdragsgill kostnad i bolaget.

Men nu är risken stor att denna möjlighet tas bort, då det finns ett lagförslag i riksdagen där skattefriheten för privat vård försvinner från 1 juli. Det innebär i så fall att din synkorrigerande operation måste vara genomförd och betald senast 30/6 för att den ska vara skattefri. Vill du hinna nyttja denna fantastiska möjlighet bör du snarast boka din undersökning. Många kommer vilja hinna få det klart före 1 juli.

Det finns inget krav från Skatteverket att privat finansierad vård som bekostats av ett aktiebolag måste föras vidare till den som fått förmånen via bruttolöneavdrag. För företaget blir kostnaden för operationen en icke avdragsgill kostnad. Privat vård som synkorrigerande operationer är inte momspliktigt.

Det är också möjligt att bekosta synkorrigerande operation för vem som helst som har uppdrag eller är anställd i aktiebolaget, t.ex. som en bonus eller om verksamheten har nytta av att de anställde inte behöver använda glasögon.

Memiras faktureringsunderlag (ska lämnas till Memira före operation)

Så här går det till:

1. Undersökning
På undersökningen får du veta om du kan operera ditt synfel och vilken operationsmetod som är lämpligast för dig.

Första steget är att boka en undersökning där vi tar reda på om det är möjligt för dig att göra ögonlaser eller linsbyte.

Memiras vidareutbildade optiker genomför under en timme en omsorgsfull undersökning, berättar om vad du kan förvänta dig av ögonlaser samt svarar på dina frågor.

Om du tillhör de c:a 80% som kan göra ögonlaser el linsbyte, bokar optikern in en preliminär tid för operation.

2. Operationen
Memira använder flera olika tekniker som kräver olika typer av utrustning och tillvägagångssätt. Den mest lämpliga operationsmetoden för dina ögon beror på dina synbehov.

På operationsdagen träffar du först läkaren som gör en egen, oberoende undersökning av dina ögon. Därefter genomförs själva ögonlaserbehandlingen. Det tar c:a 30 minuter. Du får sedan vila i vårt vilrum och därefter gå hem.

Memira använder flera olika tekniker som kräver olika typer av utrustning och tillvägagångssätt. Den mest lämpliga operationsmetoden för dina ögon beror på dina synbehov. Våra konkurrenter har ofta bara en typ av utrustning som de använder på alla kunder, oavsett ögats beskaffenhet.

Det finns också tekniker på marknaden som Memira inte använder. Det beror i så fall på att vår kvalitetsavdelning bedömt att de inte är tillräckligt bra, att det inte finns tillförlitliga resultat och utvärderingar eller att de inte tillför något jämfört med de tekniker vi redan använder.

3. Kontroller och uppföljning
De allra flesta ser bra redan samma kväll och kan gå till jobbet dagen efter ögonlaser.

Du får med dig ögondroppar hem som ska användas under läkningen och du får speciella instruktioner för den första tiden. Du kallas också till flera kontroller.

I sällsynta fall behövs en kompletterande behandling för att uppnå önskat resultat. Allt detta ingår i priset för ögonlaser eller linsbyte.

4. Vad kostar det?
Driver du eget aktiebolag kan företaget ta hela kostnaden utan skattekonsekvens för dig personligen.

För företagare med aktiebolag blir kostnaden för operationen en icke avdragsgill kostnad. Privat vård som synkorrigerande operationer är inte momspliktigt.

Ögonlaser kostar från 595 kronor per månad eller 29900 kronor om du betalar allt på en gång. Linsbyte kostar från 995 kronor per månad eller 59900 kronor vid direkt betalning. Priset är för båda ögonen och inkluderar alla läkemedel och kontroller som behövs.